Informační (ne)bezpečí médií aneb (Ne)inspiromat

Kauza kolem vysoce pravděpodobné sebevraždy londýnské zdravotní sestry, která neunesla to, že „naletěla“ na zdánlivě nejapný žertík moderátorů jednoho australského rádia, otevírá mnoho otázek úzce nebo šířeji souvisejících s informačním vzděláváním, bezpečným pohybem v informačním smogu a především s rolí bulvárních médií v informační společnosti 21. století. Šílenství, které se rozpoutalo kolem těhotenství vévodkyně Kate, přerostlo v nečekanou a pro několik lidí skutečně šílenou a vážnou situaci, jejíž vyústěním může být výrazné ovlivnění nastavení mantinelů bulvárním informačním nástrojům napříč mediálním světem.

Categories: , , , , , Share

Leave a Reply