Dunning-Krugerův efekt: Hloupost a objektivita v rozporu?

Máte občas pocit, že se setkáváte s lidmi, kteří si nesmyslně stojí za svým, i když je nad slunce jasné, že pravdu máte vy? V takovém případě je možné, že jste narazili na člověka, jehož myšlení mu neumožňuje chápat, že skutečná realita má k té jeho mnohdy velmi daleko.
image

David Dunning a Justin Kruger popsali značný rozdíl mezi skutečnými schopnostmi člověka a tím, jak je on sám vidí. Výzkumníci provedli řadu studií, na jejichž základě vyslovili předpoklad, že méně schopní lidé mají jednak tendenci činit nesprávná rozhodnutí, co je však horší – nejsou schopni uvědomit si, že špatné rozhodnutí provedli.
Konkrétně byla provedena studie na skupině vysokoškolských studentů – ti nejdříve absolvovali test a poté měli odhadnout, jak dobří v dané oblasti jsou. A jaké byly výsledky?
  • Studenti, kteří dopadli v testech špatně, měli tendence své schopnosti silně nadhodnocovat.
  • Naopak studenti, kteří v testech uspěli na výbornou, tíhli k podhodnocování svých skutečných schopností.
Studie měla i druhou část – studenti měli zhodnotit své skutečné výsledky a na jejich základě původní sebehodnocení změnit. Výsledky opět přinesly zajímavá zjištění:
  • Schopní studenti své hodnocení vylepšili na úroveň dosažených výsledků.
  • Méně schopní studenti však své hodnocení nezměnili ani po konfrontaci s realitou.
Vyznění Dunning-Krugerova efektu tedy není příliš optimistické – objektivita často ustupuje mentálním schopnostem jedinců. Výrazně pozitivně však může působit vzdělávání – efektivní trénink může schopnost objektivního sebehodnocení podpořit.
Podívejte se také na:
http://www.growjob.com/clanky-personal/mentalni-mor-vlastni-neobjektivita/
http://arstechnica.com/science/2012/05/revisiting-why-incompetents-think-theyre-awesome/

Categories: , , , Share

Leave a Reply