Dreamboard - nástroj pro správu vašich snů

Na portále Nastroje.knihovna.cz se objevila recenze moc zajímavého nástroje. Přemýšlíte často nad tím, co se vám zdálo? Vracíte se ke svým snům? Snažíte se v nich najít nějaké souvislosti, předpovědi, odpovědi apod.? Baví vás se svými sny zaobírat?
Zkuste využít Dreamboard - nástroj pro správu vašich snů. Jak se píše na výše uvedeném portále, tak "Dre­am­bo­ard je bez­platný online nástroj, který slouží k zapi­sování vašich snů. Nejedná se však o oby­čejný „poznám­kový blog“, pro­tože máte možnost sny nej­růz­něji tago­vat a tří­dit. Auto­ma­ticky jsou vám vytvá­řeny grafy ze zadaných snových para­me­trů. Pokud se budete na své sny sou­stře­dit, za chvíli zjis­títe, že si z nich pama­tujete čím dál víc. Roz­hodně to vyzkou­šejte."

http://vimeo.com/44231385#


Categories: , , , Share

Leave a Reply