Higgs

Nad složením světa kolem nás lze uvažovat různě. Často studujeme věci kolem nás, ale díváme se jen na jejich povrch. Abychom je poznali lépe, musíme je rozbít. Hledání Higgsova bosonu je mimořádně obtížné, ale cenné – myslíme si, že víme, že musí být a investujeme spoustu sil do toho, abychom jej našli. Ho – jednu malou nestabilní částici se spinem 0, která se rychle rozpadá a vlastně dohromady z ní nic není. Ale celý CERN a svět se na něj těší, investuje do jeho hledání čas, peníze, víru. Možná může každý hledat svůj Higgsův boson a na světě bude lépe.

Categories: , , , , Share

Leave a Reply