EIZ

http://issuu.com/nakliv/docs/eiz_skripta/11?e=0

Studijní text pro všechny zájemce o problematiku elektronických informačních zdrojů (databáze, elektronické časopisy, elektronické knihy), ale také o moderních technologiích a nástrojích, které usnadňují práci s nimi. Vypadá to sice trošku knihovnicky, ale určitě si zde svoje téma najde každý student vysoké školy nebo akademický pracovník, pro kterého jsou tyto prameny téměř povinným zdrojem odborných textů. Vzhledem k rychlému zastarávání informací je třeba brát v potaz, že materiál vznikl na jaře 2012.

Categories: , , , Share

Leave a Reply