Comenia Script: revoluce ve výuce nebo problém?

V českých školách se stále více prosazuje nové nespojované psací písmo, které nese název Comenia Script. Ač většina pedagogů i dalších odborníků připouští, že současné psací písmo je nevyhovující a mělo by ustoupit něčemu modernějšímu, Comenia Script s sebou přináší velký problém, kterým jsou licenční podmínky. Nelze jej koupit od nikoho jiného, než výhradě od jeho autorky Radany Lencové.
O tom, že psacím písmem klasického řezu se píše špatně a málo, že je špatně čitelné a již vůbec neodpovídá době, se mluví již dlouho. Ministerstvo školství proto vybralo Comenia Script, za kterým stojí kolektiv autorů Radana Lencová, Tomáš Brousil a František Štorm a zaštítila ho Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy.
Comenia Script je praktické psací písmo, které je určené především pro děti. Je jednoduché a moderní, mělo by sloužit jako základní psací tvar, který bude obohacen o individuální tendence každého písaře, který si písmo přizpůsobí. Comenia Script podle autorky zohledňuje psaní i dysgrafiky a leváky.
Problém je ale v tom, že nový font, který byl nasazený do výuky, MŠMT nezakoupilo a nezveřejnilo pod nějakou svobodnou licencí. Licenci tak vlastní paní Lencová, která si za ni může účtovat libovolnou částku, dle vlastního uvážení. Písmo se totiž nikde ani oficiálně neprodává. Tím se zmenšuje prostor pro tvorbu pracovních listů pedagogy, ale také dojde k neúměrnému nárůstu cen všech písanek, cvičebnic a učebnic psaní.
Existují tak jen dvě možnosti, proč k této situaci došlo. Buď jde o korupci, nebo příslušní úředníci netuší, že písmo je autorským dílem a je chráněno příslušnými zákony. Obojí je smutné a znepokojivé. Diskuse se tak postupně začíná posouvat jinam – ne zda je nový font dobrý, kvalitní atp., ale zda je možné za školní písmo platit. Zdá se, že bohužel ano.

Categories: , , , , , , Share

Leave a Reply