Prezi: na prezentace jinak

Klasické prezentace v PowerPointu jsou sice zajímavé a často používané, ale chybí jim moment překvapení, kreativita nebo možnost přizpůsobení obsahu posluchačům. Proto se stále více prosazují aplikace, které se snaží podporovat nelineární práci s obsahem tak, aby mohl být čtenářům co možná nejvíce dostupný.
Dost možná nejznámější aplikací tohoto druhu je maďarský program Prezi (http://prezi.com/). Uživatel má k dispozici plochu, na kterou může rozmístit jednotlivé objekty prezentace – obrázky, videa, texty, diagramy atp. Ty je možné shlukovat do různých logických celků, přidávat mezi ně šipky atp. Jednotlivé objekty je pak možné spojit cestou, ze které se lze ale během výkladu libovolným způsobem odchýlit.
Díky tomu lze vytvořit prezentaci, která bude strukturovaná jako myšlenková mapa a její konkrétní procházení lze vytvořit tak, aby se mohlo přizpůsobit potřebám a znalostem jednotlivých posluchačů. Samozřejmě nechybí velké množství témat a šablon, které lze libovolně modifikovat a upravovat.Tvorba je založená na tom, že uživatel vytváří jednotlivé tematické obláčky, které pak může navzájem propojovat a nastavit si pořadí procházení, které je ale možné kdykoli změnit. Vše se odehrává na jedné pracovní ploše. Díky tomu se může posluchač i autor na celý problém podívat z určitého nadhledu a hned vidí souvislosti mezi jednotlivými tématy či body.
Výsledek lze exportovat do exe souboru ve Flash či jako objekt na webové stránky.
Pokud jde o cenu, tak ta je pro většinu lidí velice příznivá – základní varianta je zdarma, s tím že kapacita účtu je omezená na 100 MB (což většinou úplně stačí) a v rohu prezentace se zobrazuje logo Prezi. Školy pak mají lepší licenci také zdarma. Za poplatek si pak lze zřídit účet pro, jehož hlavní výhodou je odstranění loga a offline nástroj na tvorbu a spouštění prezentací.
Pokud tedy chcete začít prezentovat jinak než ostatní a u tvorby se sami bavit, pak není nic lehčího, než začít s Prezi.


 

Categories: , , , , , Share

Leave a Reply