Kniha Delete se dívá na fenomén dokonalého zapamatování v digitálním věku a odhaluje, proč musíme znovu objevit naši schopnost zapomenout. Digitální technologie umožňuje nám jako nikdy předtím zachovat informace, ale to má nedozírné následky také. Potenciálně ponižující obsah na Facebooku je zakotven v kyberprostoru pro budoucí zaměstnavatele, přátele či partnery. Google si pamatuje všechno, co jsme hledali.  To má vážné sociální i psychologické důsledky.

Viktor Mayer-Schönberger sleduje významnou úlohu, kterou hraje zapomínání v celé lidské historii - od schopnosti dělat správná rozhodnutí nezatížené minulostí, přes druhé šance atp. Psané slovo umožnilo, aby si lidé pamatovat napříč generacemi důležité informace a poznatky. Jsou to právě knihovny, které stojí za středověkou vzdělaností. Avšak nyní digitální technologie a globální jdou mnohem dále - minulost je stále přítomna, připravena vyvstat pouhým kliknutím myši…
Čtete více na Google Books.

Categories: , , , , , , Share

Leave a Reply